ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοινώσεις

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινή αναστολή των υπηρεσιών της Δημόσια Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας « Βασιλικής Πιτόσκα »

για το κοινό σύμφωνα με το ΦΕΚ 783 Β /10-3-2020 , από 11-3-20 έως 24-3-20 .

Εκ της Διευθύνσεως


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΔΕΥΤΕΡΑ:        12:00 -15:00

ΤΡΙΤΗ:             15:00 – 20:00

ΤΕΤΑΡΤΗ:        12:00 – 15:00

ΠΕΜΠΤΗ:        15:00 –20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:   12:00 -15:00


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ  ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/1 ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ 31/1 ΤΙΣ ΩΡΕΣ 10.00-12.00.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΚΒ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


 

Δωρεάν διάθεση από το Κεντρικό κτήριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα»  της έκδοσης  «Η ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ανθρωπογεωγραφία, δημογραφία, κοινωνική και οικονομική ιστορία» του Γιάννη Κασκαμανίδη


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : αναρτηθείσα στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΩΓΠ046ΨΖΤ2-ΟΘΙ    Διαβάστε την Διακήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: αναρτηθείσα στο  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ:  19PROC005295832  Διαβάστε την Προκήρυξη

Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή.

 


Δωρεάν διάθεση από το Κεντρικό κτήριο  της έκδοσης » Οι εικαστικές τέχνες στη Φλώρινα την εποχή της Μεταπολίτευσης » της Ζ. Γοδόση


 

ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ  ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

CTRL+F  ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ Ή ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΡΑΦΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΤΕ

 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ FACEBOOK ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

…………………………………………………………………………………………..

 

Σχετικά

Η Βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε το 1984, μετά από χρηματική δωρεά του Γεωργίου Πιτόσκα στη μνήμη της θυγατέρας του Βασιλικής. Το 1989 ο αρχικός εκείνος πυρήνας μετετράπη μετά από πρόσκληση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε Δημόσια Βιβλιοθήκη η οποία το 1990 αναβαθμίσθηκε και λειτουργεί πλέον ως Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα». Το 1993 δημιουργήθηκε και το Παιδικό Παράρτημα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ιστορικό.

Σπάνιο υλικό, αρχεία και υλικό τοπικής αξίας

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχής της αποτελούν την πλειονότητα μα και τον κύριο στόχο του αρχείου της Βιβλιοθήκης. Η χρονική περίοδος των φωτογραφήσεων καλύπτει την περίοδο 1914-1970. Εδώ συμπεριλαμβάνονται, σε ψηφιακή μορφή, και γαλλικές καρτ-ποστάλ του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Επίσης, περιλαμβάνονται χειρόγραφα (λογοτεχνικά ή επιστολές) πολιτικών προσωπικοτήτων και λογοτεχνών της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας – Μοναστηρίου, σε ψηφιακή μορφή.

 151 ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ : http://diglib.ypepth.gr/awweb/main.jsp?flag=collection&smd=2&nid=308&cl=all_lib 

Εκδόσεις της Βιβλιοθήκης

Από το 1987 η Δ.Κ.Β.Φ. έχει αναπτύξει εκδοτική δραστηριότητα που αφορά (α) ανατυπώσεις παλαιών και δυσεύρετων βιβλίων και φυλλαδίων (β) νέες και πρωτοδημοσιευόμενες μελέτες που σχετίζονται με την Φλώρινα ή με την ευρύτερη περιοχή της.
Είναι αξιοσημείωτο ότι με ορισμένες από τις ανατυπώσεις αυτές ξαναβλέπουν το φως της δημοσιότητας βιβλία και φυλλάδια που παρέμεναν αθησαύριστα, είτε απρόσιτα, είτε αφανή. Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φωτομηχανική ανατύπωση (με κατατοπιστικές σημειώσεις) του Νηπιακού Κήπου (α΄ έκδ. Τύποις Διεθνούς Εμπορικού Τυπογραφείου, Εν Μοναστηρίω 1911).

Οι εκδόσεις της Βιβλιοθήκης είναι οι εξής :

 • Οχτώ παραμύθια της Φλώρινας, 1999
 • Αλφαβητάριον, 1911
 • Ανθολογία φλωρινιώτικης ποίησης 1937-1987, 1987
 • Το βιλαέτι Βιτωλίων το 1881, 1994
 • Μέγας οδηγός της Βορείου Ελλάδος, 1987
 • Κορέστια και άλλα μέρη, 1999
  (στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες»)
 • Τα παλιά κτίσματα της Πρέσπας, 2000
  (στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες»)
 • Εμπόριο και στατιστικές στη Μακεδονία 1880-1884, 1995
 • Ο νηπιακός κήπος, 1911

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ141/τ.Α’/10-06-2003), οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες διοικούνται από τα Εφορευτικά Συμβούλια και τον Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή. Το Εφορευτικό Συμβούλιο μιας Δημόσιας Βιβλιοθήκης απαρτίζεται από πέντε τακτικά μέλη και πέντε αναπληρωτές που θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προέρχεται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής.
Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο μιας Δημόσιας Βιβλιοθήκης και σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
-Εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.
-Εγκρίνει τις δαπάνες, μεριμνά για την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού και γενικώς εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της περιουσίας και της οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών.
-Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό.
-Αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες ή δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων. -Καταρτίζει τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

– Έχει κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ειδικώς σε άλλο όργανο της Βιβλιοθήκης.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 408 ΥΟΔΔ  8/6/2015 τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» ορίστηκαν ως ακολούθως :
1. Μούζα Βασιλική του Δημητρίου, Φιλόλογο,  ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Αθανασιάδου Ιωάννα του Ματθαίου , Φιλόλογο,
2. Πιτόσκα Ηλέκτρα του Γεωργίου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, εκπρόσωπο της οικογένειας των δωρητών,  ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Αραβιάδη Ιωάννα του Θεολόγη , Δικηγόρο,
3. Πηλείδης Παντελής του Πλάτωνα, Πολιτικός Μηχανικός, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,  ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αντωνιάδη Γεώργιο του Δημητρίου, Φαρμακοποιό, Μέλος του Συμβουλίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,
4. Παπαγιαννάκης Μιχαήλ του Χρήστου, Αρχιτέκτονας, Διευθυντή Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας ,ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Χατζή Παντελή του Τρύφωνα , Μηχανολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο μονάδας παραγωγής ΔΕΗ Φιλώτα, πρώην Γενικό Γραμματέα Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,
5. Τσολοπάνης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Δάσκαλος, Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παντελεήμονα, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Νίκου Δημήτριο του Μιχαήλ, Φιλόλογο-Βυζαντινή Φιλολογία, Άγιος Παντελεήμονας Φλώρινας.
Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου ορίστηκε η  ΜΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και Αντιπρόεδρος  η ΠΙΤΟΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής.
Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την υπογραφή του Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδη Μπαλτά.

Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

φεκ 1173 20/8/200